Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιλού: 2.04€


το προϊόν διατίθεται ανά συσκευασίες 20κιλών

Τιμή Κιβωτίου: 1,30€


Το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 0,88€


το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 0,33€


το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 0.77€


το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Μονάδος: 1.10€Κωδικός: E2055-ΚΙΤΡΙΝΗ

Τιμή Ρολού: 1.10€


το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 1.10€


το προϊόν διατίθεται ανά κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 0.77€


το προϊόν διατίθεται ανα κιβώτιο

Τιμή Ρολού: 1.10€


το προϊόν διατίθεται ανα κιβώτιο