Τιμή Μονάδος: 14.40€


 

'Ογκος

1,5 λίτρα

PH

11 pure

Κιβώτιο

4 τεμάχια

Τιμή Μονάδος

14.40€

Product Description

Υπερ- συμπυκνωμένο απολυμαντικό επαμφοτερίζον

alt

 

  • Όλα τα χημικά διαθέτουν Ελληνική ετικέτα, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.
  • Όλα τα χημικά είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP.
  • Όλα τα χημικά είναι πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.
Certification-14001 Certification-9001

Additional information

'Ογκος

1,5 λίτρα

PH

11 pure

Κιβώτιο

4 τεμάχια

Τιμή Μονάδος

14.40€